சம்பந்தன் போன்று  பேசுகிறார் சம்பிக்க

சம்பந்தன் போன்று பேசுகிறார் சம்பிக்க

முன்னாள் அமைச்சர் சம்பிக்க ரணவக்க...

“வீட்டுக்காவலிலேயே  வைக்கப்பட்டுள்ளேன்’

“வீட்டுக்காவலிலேயே வைக்கப்பட்டுள்ளேன்’

2013 ஜனவரி முதல் தான் வீட்டுக் காவலில்...

மஹிந்தவை மைத்திரியால்  மட்டுமே காப்பாற்ற முடியும்

மஹிந்தவை மைத்திரியால் மட்டுமே காப்பாற்ற முடியும்

ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ஷ­ சர்வதேச...

Feed!

பரிதாபத்திற்குரிய பாகிஸ்தான் - Dec 18 2014

பாகிஸ்தானின் வடக்கே அமைந்துள்ள பெஷாவர் நகரிலுள்ள பாடசாலையயான்றில் புகுந்து...
Subscribe to our RSS Feed! Follow us on Facebook! Follow us on Twitter! Visit our youtube! Visit our pinterest Profile! Visit our Instagram Profile!
Feed!

மஹிந்தவை மைத்திரியால்  மட்டுமே காப்பாற்ற முடியும்

மஹிந்தவை மைத்திரியால் மட்டுமே காப்பாற்ற முடியும் - Dec 18 2014

ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ஷ­ சர்வதேச போர்க்குற்ற நீதிமன்றத் துக்கு கொண்டுசெல்லப்படு...

பிரபல்யமான செய்திகள்

ddddddddddddddddddddddddd